Retailakademiet et netværk for detaillister

Omsætningen i detailhandlen bliver udfordret i den kommende tid på grund af forbrugernes usikkerhed om deres rådighedsbeløb med stigende priser på varme, fødevarer, brændstof m.m. Det forårsager tilsvarende detailhandlen stigende driftsomkostninger, og mindre indtjening.
Retailakademiet.dk tilbyder derfor, i samarbejde med flere danske handels- og cityforeninger, at deltage i en række spændende netværksmøder med input om, hvad sker der i detailhandlen nu og i fremtiden.
Retailakademiet.dk tilbyder i samarbejde med Køge Handelsskole en ny videns platform for detailhandlen, der fokuserer på, hvordan du fremtidssikrer din butik gennem rådgivning, sparring og ny indsigt i hvilke tiltag du kan igangsætte.
Butikkerne kan selv individuelt vælge hvilken vej de ønsker deres butik skal udvikle sig i fremtiden.

Om os

Retailakademiet.dk er et offentligt / privat samarbejde mellem Køge Handelsskole, handelsforeninger og butikker, der støtter små og mellemstore butikker i detailhandlen gennem facilitering og rådgivning for at øge væksten.

Handelsforeninger

Retailakademiet.dk tilbydes på nuværende tidspunkt til alle handelsforeninger og butikker i københavnsområdet, gennem direkte kontakt til foreningerne eller butikkerne. Vi er startet samarbejdet op med Helsingør Handel, og der er flere foreninger og butikker på vej. 
Alle butikker der deltagere vil være anonyme og vil derfor ikke blive nævnt på hjemmesiden uden skriftlig aftale.

Helsingør Handel – Foreningens formål er at varetage medlemmernes kommercielle interesser til handelens fremme i området. 

Aktører

Køge Handelsskole er en stor regional uddannelsesvirksomhed, der i tæt samarbejde med erhvervslivet – virksomheder og organisationer – udvikler uddannelser, aktiviteter, projekter mv. på alle niveauer.