Nye krav til ansvar for butikkerne aftryk på miljø og menneskerettigheder

Når EU i løbet af det nye år efter al sandsynlighed endeligt indfører vidtrækkende lovkrav, der skal stille selskaber til ansvar for deres aftryk på miljø og menneskerettigheder, får mange danske virksomheder – også i detailbranchen – travlt.

Det forventes at fra 2024 til 2026 vil EU-kravene i det såkaldte Corporate Sustainability Due Diligence-direktiv (CSDD) først ramme virksomheder fra 250 ansatte og opefter.

Hvad betyder det for de små detailbutikker?
Selvom de små og mellemstore virksomheder fra 2-249 ansatte endnu ikke ventes, at blive omfattet af lovgivningen, ”bør” alle komme i gang med, at få styr på gøre bæredygtigt ansvar til en del af deres fremtidige forretningsplan.

Hvorfor nye regler?
De nye regler skal efter planen sikre, at virksomhederne tager ansvar for de negative konsekvenser af deres handlinger i deres værdikæder både i og uden for Europa.

Det nye direktiv
Et forslag til EU’s Corporate Sustainability Due Diligence-direktiv blev vedtaget i februar 2022 af Europa-Kommissionen.

  • CSDD-direktivet vil gøre det lovpligtigt for virksomheder at identificere, forebygge eller hindre negative aftryk af deres handlinger for mennesker og miljø.
  • Dette krav gælder både virksomhedens egen drift, datterselskaber og værdikæder i og uden for Europa.
  • Direktivet lægger også op til, at visse store virksomheder skal være forpligtet til at sørge for, at deres forretningsstrategi lever op til Paris-aftalens klimamål.

Kommissionens forslag mangler stadig at blive godkendt af Europa-Parlamentet og EU-rådet. Derefter vil medlemslandede have to år til at implementere direktivet i deres nationale lovgivning.

Hvis du vil vide mere om de nye krav til aftryk på miljø og menneskerettigheder,
så kontakt Robert Erichsen på roer@khs.dk eller mobil 2129 9909.

Del indlægget med andre der kunne få glæde af det

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email